ANBI

Het Doopsgezind kerkje is een ANBI Instelling.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Hieronder volgen de voor de ANBI relevante gegevens (in bewerking):

 • Officiële naam en publiek bekende naam
  De officiële naam is Stichting Cultureel Beheer Torenstraat 4. Het kerkje staat bekend onder de namen Doopsgezind kerkje en De Vermaning

 • KVK en RSIN nummer.
  KVK 09195842
  RSIN 8206.30.858

 • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
  Torenstraat 4, Winterswijk, info@doopsgezindkerkje.nl, info@stichtingcultureelbeheer.nl
 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
  • Doel van de Stichting is het bevorderen van activiteiten in de doopsgezinde kerk. De Stichting organiseert oa concerten en lezingen.
  • De Stichting houdt zich daarnaast bezig met de verhuur van dit prachtige historische kerkgebouw. Het gebouw kan ook worden gehuurd als officiele trouwlocatie.

 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;

 • Bestuurssamenstelling, allen onbezoldigd.
  Voorzitter: Mw J.D. Dierdorp-Veenhuis
  Secretaris: Mw E. Bresser
  Penningmeester: Mw R Meerveld-Heidstra


 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

 • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.
  - jaarrekening 2018