Over de doopsgezinde kerk

Het kerkgebouw aan de Torenstraat 4 is eigendom van de geloofsgemeenschap Doopsgezinde gemeente. Leden van deze gemeente worden ook wel Mennonieten of Mennisten genoemd. Die naam is afgeleid van Menno Simons, die leefde van 1496 tot 1561. Door de opvattingen over de doop, die volgens de Mennonieten alleen aan mondige mensen kan worden bediend, kregen de volgelingen van Simons de naam doopsgezinden. Momenteel wordt algemeen aanvaard dat de huidige gemeente in 1611 werd gesticht. Dat gebeurde door de komst van een aantal families die om veiligheidsredenen Bocholt hadden ontvlucht. Omdat er geen kerkgebouw voorhanden was, vonden de godsdienstoefeningen plaats in de achterkamer van een huis van een van de leden. Dat was zeer waarschijnlijk in het pand van de familie Waliën, dat stond op de plek van de huidige pastorie.

‘Open Venster’
In juni'22 is weer een splinternieuwe versie van ‘Open Venster’ uitgebracht. We zijn er trots op dat er in de afgelopen maanden veel in en rondom het kerkje is gebeurd. Daarom lijkt het ons goed om dat met jullie te delen. Mede door de corona-pandemie hebben we elkaar allemaal veel minder gezien dan we graag zouden willen, maar ondertussen hebben we niet stil gezeten. Lees 'Open Venster' via deze link.

Doopsgezind Kerkje genomineerd voor 'Meest gastvrije kerk 2020'
Welke kerk mag de titel ‘Meest gastvrije kerk van Oost-Nederland’ een jaar lang dragen? Het Doopsgezinde Kerkje hoorde bij de tien genomineerde kerken en maakte een prachtige video over de kerk. Bekijk de video via deze link. Helaas viel onze kerk niet in de prijzen, maar we zijn ontzettend trots op deze mooie nominatie.

Schuilkerk
Het duurde toen nog bijna een eeuw voordat er werd begonnen met de bouw van een eigen kerkgebouw, waarvan de voltooiing plaats vond in 1711.
Het ging hier om een zogenaamde schuilkerk, niet goed zichtbaar vanaf de weg. Het pandje oogde ook niet uit als een kerk. Het leek meer op een pakhuisje met twee kelders, een met een tongewelf en een met een troggewelf. De reden voor deze 'onzichtbaarheid' was dat de overheid eigenlijk liever geen doopsgezinde kerken zag. Deze groep was veel te tegendraads en te lastig. Toch was een algeheel verbod op de bouw niet vol te houden, dus er werden restricties gegeven. Ook was er in de kerk een vluchtdeur, waardoor gelovigen konden ontsnappen naar de belendende tuinen als het hun te heet onder de voeten werd. De restanten hiervan zijn nog steeds te zien.

Tentdak
Het dak van de Vermaning, zoals de doopsgezinden hun kerkgebouw ook wel noemen, is een zogenaamd tentdak. Op het punt waar de vier ribben elkaar ontmoeten bij de koningsstijl, straalt de zon uit Maleachi 4 vers 2 ( ‘Die Mynen Namen Vreest; Sal de Sonne der Gerechtigheid Opgaan’) over de gemeente. In 1994 heeft het kerkgebouw een grondige restauratie ondergaan. Het dak werd hersteld er zijn toen weer originele leipannen geplaatst en er kwam een nieuwe haan op. Daarop is in 1998 het interieur fors aangepakt. De preekstoel is gezakt, het balkon werd vergroot en er kwam een toiletgroep met garderobe. Ook werd het binnenwerk in authentieke kleuren geschilderd.

Multifunctioneel gebruik
Het intieme en stemmige gebouwtje, een gemeentelijk monument, wordt niet alleen gebruikt voor kerkdiensten van de plaatselijke doopsgezinde gemeente. Het is ook heel geschikt voor het houden van lezingen, concerten, huwelijken, rouwdiensten en andere activiteiten.

De stichting Cultureel Beheer Winterswijk is opgericht om het gebruik van de kerk voor dergelijke evenementen te stimuleren. Deze stichting is autonoom, maar in het bestuur is de Doopsgezinde gemeente wel vertegenwoordigd.