Stichting Cultureel Beheer

De Stichting Cultureel Beheer Beheer Torenstaat 4 is op 2 april 2009 officieel in het leven geroepen. Doel van de Stichting is het bevorderen van activiteiten in de doopsgezinde kerk. De Stichting Cultureel Beheer Winterswijk is een zelfstandige stichting en staat formeel los van de Doopsgezinde gemeente. De Stichting organiseert onder andere concerten en lezingen, maar ook andere activiteiten die passen binnen het karakter van de kerk behoren tot de mogelijkheid.

Verhuur

Een andere taak van de Stichting is de verhuur van dit prachtige historische kerkgebouw dat door de gemeente Winterswijk is aangewezen als officiële trouwlocatie. Er vinden dan ook regelmatig huwelijksvoltrekkingen plaats, maar de kerk wordt ook regelmatig verhuurd voor rouwdiensten, lezingen, presentatie en andere grotere of kleinere evenementen. In de kerk kunnen ongeveer honderd personen een zitplaats vinden. De verwarming werkt prima en de akoestiek is fantastisch. Een geluidsinstallatie en piano zijn beschikbaar.

Giften
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). De stichting Cultureelbeheer Winterswijk die de het kerkje beheert, is aangemerk als ANBI-instellingen. Wanneer u ons wilt ondersteunen, kunt u de gift dus van de belasting aftrekken. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.
Onze ANBI-gegevens zijn te downloaden.

Cultuurkaart
De stichting Cultureel Beheer Winterswijk is aangemerkt als acceptant van de Cultuurkaart. Leerlingen en docenten die in het bezit zijn van de cultuurkaart, krijgen 25% korting op de entree.

Vriend worden
Het onderhoud en behoud van het monumentale kerkje kost geld, veel geld. Wanneer u ons een warm hart toedraagt, kunt u ons helpen door een financiële bijdrage. Dat kan door “Vriend" of  " Sponsor” te worden van de Stichting Cultureel Beheer Torenstraat 4. Hoe meer “Vrienden/Sponsoren”we krijgen, hoe beter we aan onze doelstellingen kunnen voldoen. Voor minimaal € 40,- per jaar bent u al “Vriend”. Daar staat wel wat tegen over. U kunt met 2 personen 1 activiteit per seizoen gratis bezoeken. De vriendschap kost u dus feitelijk maar € 15,-.

Geïnteresseerd? Vul dan dit formulier in.