Actueel beleidsplan

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Een rijksmonument is van iedereen! 
Het beleid van de Stichting Cultureel Beheer is er op gericht om d.m.v. diverse activiteit zoals genoemd onder het kopje “Actueel verslag van de activiteiten” het ruim 300 jaar oude romantische  Doopsgezind kerkje van Winterswijk te behouden en te onderhouden. Het kerkje is een Rijksmonument.
Het kerkje is een goede staat en voldoet aan de moderne eisen wat geluid, licht en veiligheid betreft. 
Steeds meer mensen weten de weg naar het kerkje te vinden en maken gebruik van de aangeboden faciliteiten. Het geheel wordt volledig door vrijwilligers beheerd en onderhouden.