Jaarrekening 2018

Overzicht

Blad2
Blad1

 

 

STICHTING CULTUUR BEHEER
VERLIES- EN WINSTREKENING PER 31-12-2018
 
lasten 2018 2017 baten 2018 2017
     
1 Concerten 2.072,15 639,00 8 Giften 1.005,00 1.205,00
2 Reklame _ 1.060,01 _ 922,27 9 Verhuur kerkgeb.+vertoev. _ 825,00 _ 2.102,70
3 Bestuur- en adm.kosten _ 515,86 _ 787,89 10 Nadelig saldo _ - _ 2.143,96
4 Onderhoud inventaris.e.d. _ 216,00 _ 70,00 11 Concerten _ 2.610,95 _ 924,50
5 Afschrijving Inventaris _ 723,00 _ 807,00 12 Subsidie Gemeente _ 7.500,00
6 Huur Vermaning _ 2.400,00 _ 3.150,00
7 Voordelig saldo _ 4.953,93 _ -
11.940,95 6.376,16 11.940,95 6.376,16

 

STICHTING CULTUUR BEHEER
BALANS PER 31-12-2018
bezittingen   31-12-2018 31-12-2017 schulden 31-12-2018 31-12-2017
     
1 Rek.Crt. Rabo 10.833,03 5156,10 9 Kapitaal 12.420,10 14564,06
 
2 Piano - 3.230,00 - 3588,00 10 Overlopende post. - - - 0,00
 
3 Geluidsinstallatie - 388,00 - 431,00 11 Voordelig Saldo - 4.953,93 -
 
4 Lichtinstallatie - 461,00 - 512,00
 
5 Tafel + stoelen - 862,00 - 957,00
 
6 Beamer - 425,00 - 472,00
                     
7 Handset Microfoon - 194,00 - 215,00
 
8 Lessenaar - 981,00 _ 1089,00
 
8 Nadelig saldo - - - 2143,96
 
 
17374,03 14.564,06 17374,03 14.564,06